Relate İndir, İyi Hissetme Yolculuğuna Hemen Başla!

Kullanım Koşulları

Tanımlar

İşbu sözleşmede kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir;
1. RELATE: Ulukök Teknoloji Hizmetleri A.Ş. işletmesine ait mobil uygulama marka adıdır.
2. SİTE: http://therelate.app
3. UYGULAMA: RELATE adını taşıyan, online mobil uygulama marketlerinden ücretsiz olarak mobil uygulama marketlerinden mobil cihazlara ücretsiz olarak indirilebilen, uygulama içi satın alma hizmetleri taşıyan uygulamadır.
4. ZİYARETÇİ: Siteyi kişisel iletişim bilgilerini vermeden okuyarak bilgilenme amaçlı ziyaret eden, kullanan şahıs veya şahıslardır.
5. KULLANICI: Ücretli veya ücretsiz olarak, uygulamaya kaydolarak hizmet alan şahıs veya şahıslardır.
6. ONLINE ÖDEME SİSTEMİ: Apple Store veya Play Store’a yapılan yönlendirme neticesinde işbu uygulama marketlerinde belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar aracılığıyla ifa edilmesine yönelik olarak sağlanan çevrimiçi ödeme hizmetini,
7. SÖZLEŞME: RELATE kullanım ile gizlilik sözleşmesini,
8. KANUN: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
9. GDPR: Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerçek kişilerin korunması ve bu tür verilerin serbest dolaşımı hakkında 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2016/679 Tüzüğü’nü
10. YÖNETMELİK: 26 Ağustos 2015 günlü 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.

Hükümler

1. İşbu sözleşme “RELATE” ile RELATE uygulamasından hizmet alma talebini uygulama ya da site vasıtası ile ileten kullanıcı arasında düzenlenmiştir.
2. Kullanıcı RELATE sitesi veya uygulaması üzerinden hizmet alma talebini ileterek bu kullanım sözleşmesinin tamamını okuduğunu ve içeriğinin tamamını anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının RELATE üzerinden hizmet alabilmesi için kullanıcı sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmesi gerekmektedir.
3. Bu sözleşme ile; kullanıcının RELATE mobil uygulaması aracılığıyla alacağı hizmetlerin esası belirlenir. RELATE bu hizmetleri sağlarken 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesindeki hak ve yükümlülüklere riayet eder. Kullanıcılar da işbu sözleşmeyi kabul etmekle mevzuata uygun davranacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Kullanıcıların RELATE uygulaması haricinde yürüttüğü işlemler ve/veya RELATE tarafından onaylanmamış tüm işlemler işbu sözleşmenin kapsamı dışındadır. Bu konularda RELATE bir sorumluluk kabul etmemektedir.
4. Uygulamanın amacı kullanıcının, belirlenen paket ücretlerini karşılamasının karşılığında hizmetler ve içerikler bölümünde açıklanan hizmetleri almalarını sağlamaktır.
5. Uygulama bünyesinde tıbbi teşhis ve tedavi uygulanması söz konusu değildir. Uygulamada yer alan içeriğin tamamından yararlanmak için üye olunması gereklidir. Siteye üye olmak için kullanım ve gizlilik sözleşmesinin kabul edilmesi gerekmektedir.
6. Kullanıcı uygulamaya kaydolurken verdiği bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. 18 yaşın altındaki ziyaretçiler, uygulamayı kullanamaz. Ziyaretçinin intihar, panik atak, nöbet geçirme gibi düşünce veya eylem içinde olduğu takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler sadece kullanıcıları bağlar. Kullanıcının 18 yaşından küçük olduğunun tespit edilmesi halinde kullanıcı üyelikten çıkarılır ve kullanıcının bir daha RELATE uygulamasından faydalanması engellenir.
7. Kullanıcı, RELATE uygulaması üzerinden kendisine iletilecek bilgi ve tavsiyelerin uygulamayı bağlamadığını, bunların literatürde yer alan bilimsel bilgiler olduğunu ve önerileri dikkate almasının kendi takdirinde olduğunu kabul eder. Uygulama, öneriler nedeniyle kullanıcının / üçüncü kişinin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edebileceği görüşler nedeniyle kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir. RELATE, danışan verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasında ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.
8. Kullanıcı, uygulamanın içeriğini kaydederek üçüncü platformlarda paylaşamaz. Kullanıcının ilgili kurala riayet etmemesi hukuki ve cezai yaptırım sebebidir. RELATE sözleşmede yer alan kurallara uyulmaması sebebiyle uygulama üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Kullanıcı, üçüncü kişilerin verilerine erişip sakladığı halde cezai ve hukuki yaptırım uygulanacağını kabul eder. Kullanıcının sorumluluğu, tarafların kullanıcı ve gizlilik sözleşmelerini kabul etmeleri ile başlar. RELATE, tarafların bu konudan doğan zararlarını kabul etmemekte olup zararların sonuçları yalnızca, zararlara sebep olan tarafı/tarafları bağlar. RELATE’in kullanıcıya karşı kullanıcı ve gizlilik sözleşmelerine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
9. Taraflar RELATE’de bulunan tüm uygulama kayıtlarının RELATE tarafından saklanacağını ve söz konusu kayıtların delil teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. RELATE işbu kayıtları herhangi bir kişi ve kurumla tarafların onayı olmaksızın paylaşamaz ve bu hususta taraflara taahhütte bulunur. Kullanıcı verilerin herhangi bir ülkede herhangi bir şekilde toplanmasını, saklanmasını ve kullanılmasını peşinen kabul eder. Kullanıcı, uygulama sunucusunun dünyanın herhangi bir lokasyonunda Amazon Web Services, Inc. tarafından sağlanan serverlarda yer aldığını bilir ve veriler ile kayıtların sunucuya aktarımını kabul eder. Uygulamadan yararlanma bu aktarımı kabule bağlıdır.
10. RELATE mevcut hizmetlerini teknik bakım ve gereklilikler için istediği bir süre zarfında durdurma hakkına sahiptir.
11. RELATE, herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi ve hizmetlerinin kapsamını ve işlevselliğini tamamen veya kısmen güncelleyebilir, revize edebilir veya değiştirebilir.
12. Kullanıcı, RELATE üyeliği sırasında vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan ve kullanıcı şifrelerinin korunmasından bizzat sorumludur. Kullanıcı üyelik bilgilerini kimseyle paylaşmayacağını ve şahsına münhasır olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. RELATE kullanıcının kişisel bilgilerini diğer kullanıcılar ya da üçüncü kişilerle paylaşamaz. İşbu hükmün istisnasını kardeş şirket Yakın İlişkiler Eğitim Ve Danışmanlık LTD ŞTİ teşkil etmekte olup veriler anonim şekilde işbu kardeş şirket ile paylaşılabilecektir. Ek olarak kamu güvenliğinden sorumlu resmi makamlarca yazılı talep halinde kişisel bilgilerinizin paylaşılması hakkı saklıdır. Kullanıcı, RELATE’de bulunan hiçbir hizmeti ticari ya da şahsi amaçla başkalarına kullandırmayacağını beyan eder. Kullanıcı, kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kullanıcının sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Kullanıcıların RELATE mobil uygulamasına girişlerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlardan dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar için RELATE herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
13. RELATE işbu kullanım sözleşmesi uyarınca her zaman kullanıcıların kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları gönderme yetkisine sahiptir. Kullanıcı dilediği takdirde üyelikten ayrılarak bu bilgilendirmelerin kendisine gönderilmesini engelleyebilir. Fakat kullanıcı işbu kullanıcı/gizlilik sözleşmesini onaylaması ile beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adreslerine gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
14. Kullanıcı, RELATE sitesine ya da mobil uygulamasına erişim sağlamak için kullanmakta olduğu donanımın ve erişim hizmetlerinin yeterliliğinden kendisi şahsen sorumlu olup RELATE hizmetlerine işbu nedenler ile erişememesi ya da hizmetleri kullanamaması halinde RELATE sorumlu tutulamayacaktır.
15. RELATE siteyle ya da mobil uygulamayla ilgili sorunların giderilebilmesi amacıyla kullanıcılarının IP adreslerini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, reklam ve pazarlama amacıyla kullanılabilir.
16. RELATE, tıbbi ve/veya sağlık hizmetleri kuruluşu, sağlayıcısı veya forum değildir. Hasta tanı, terapi veya tıbbi tedavi uygulaması yapılmaz. Site ve/veya mobil uygulama üzerinden sunulan hizmetler ve içerikler hiçbir şekilde tıbbi ve/veya psikiyatrik tavsiye veya terapi amaçlı değildir ve tıbbi ve/veya psikiyatrik problemlerin tanı veya tedavi amacı için sağlanmamaktadır. Site ve mobil uygulama üzerinden verilen hizmetler, lisanslı bir sağlık sağlayıcısının veya tıbbi profesyonelin ya da psikoloğun tavsiyesi yerine geçmez. Sitenin ve/veya mobil uygulamanın hizmetlerinin kullanılması doktor/psikolog-hasta ilişkisi oluşturmaz. Bunlara göre kullanıcı ile RELATE arasındaki iletişim gizlilik politikası kapsamında olup doktor-hasta gizliliği kapsamında değildir. Site ve/veya mobil uygulama üzerinden alınan hizmetler ve tüm içerikler için kullanıcı; doktoru, psikiyatristi, terapisti veya diğer sağlık uzmanına danışmakla mükelleftir. Sitenin ve/veya mobil uygulamanın kullanılması, hizmetlerin alınması ve içeriklere erişimden doğan ve doğacak riskler kullanıcıya aittir. Hizmetler ve içerikler ile bunlara ilişkin bilgi ve bildirimler gıda ve ilaç idaresi tarafından değerlendirilmemiştir ve herhangi bir hastalığın veya psikolojinin tanı, tedavisi, düzeltilmesi ya da önlenmesi amaçlanmamıştır.
17. Sözleşmede açıkça aksi belirtilmediği ve Gizlilik Politikasına tabi olduğu durumlar dışında, Site ve / veya RELATE hizmetleri aracılığıyla veya bunlarla bağlantılı olarak kullanıcı tarafından gönderilen tüm yorumlar, içerik, bilgiler ve / veya materyaller, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Üye bilgileri, Gizlilik Politikasına tabi olacaktır. Bu tür Üye bilgilerini ve / veya materyalleri RELATE ile paylaşılması halinde gizlilik politikasına tabi olacaktır. a. Kullanıcı, RELATE tarafından, kendisinin vermiş olduğu verinin kullanımının herhangi bir sözleşmeyi ihlal etmediğini, herhangi bir yasayı ihlal etmediğini veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmediğini ve verinin her açıdan doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder, b. Kullanıcı; RELATE’in herhangi bir şekilde bu Üye İçeriğinin/verisinin ve/veya materyallerin tamamını veya bir kısmını, kullanıcı veya bir işbu sözleşmede sayılı kişi ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirme amacıyla, tanımlama veya tazmin etme yükümlülüğü olmaksızın sınırsız bir şekilde kullanmakta özgür olduğunu kabul eder,
18. Fikri Mülkiyet Hakları; a. RELATE mobil uygulaması ve internet sitesinde yer alan tasarımlar, metinler, görsel çalışmalar, html kodları RELATE tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz kullanılamaz. İzinsiz kullanıldığı tespit edildiği takdirde RELATE zararın karşılanması için hukuki yoldan girişimlerde bulunma hakkını kullanır. b. RELATE (tasarım, image, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (RELATE telif haklarına tabi çalışmalar) RELATE’e ait ve/veya RELATE tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, RELATE hizmetlerini, RELATE bilgilerini ve RELATE’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının RELATE hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı RELATE’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Kullanıcı, RELATE’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. c. RELATE’in; hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünüm veya internet sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi, lisans ve know-how a yönelik tüm hakları saklıdır.  
HİZMETLER VE İÇERİKLERİN AÇIKLAMASI  

GİZLİLİK POLİTİKASI  

RELATE, Kullanıcı bilgilerini işbu sözleşmenin EK-1 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. RELATE kullanıcılara ait gizli bilgileri, yasal zorunluluklar ile yargı faaliyetleri ve kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri haricinde üçüncü kişi ve kurumlara kullandıramaz. Ancak verilerin anonim hale getirilmiş veya bulanıklaştırılmış hali kişisel veri kabul edilmeyeceğinden anonimleştirilmiş ve/veya bulanıklaştırılmış bilgiler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.  

MÜCBİR SEBEPLER  

Hukuken mücbir sebepler sayılan doğal afet, savaş, grev, internet altyapı arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve RELATE’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar ve buna benzer şartlarda RELATE tarafından yürütülen ücretli ve ücretsiz RELATE mobil uygulaması ve internet sitesi hizmetlerini istediği düzeyde yapmasına engel olacak koşullarda RELATE, hizmetini yerine getirememe ve/veya hizmetini eksik yerine getirme sebebiyle yükümlü değildir.  

CAYMA HAKKI  

Kullanıcı, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, sözleşmenin kurulduğu gün başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, mobil uygulama mağazası üzerinden yapılması gerekmektedir. RELATE’e doğrudan bu yöndetalep iletilmesi mümkün değildir. Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin ispat yükü kullanıcı üzerindedir. Ancak hizmet, elektronik ortamda anında ifa edilen mahiyette olduğundan kullanıcı (tüketici) kullanmış olduğu güne tekabül eden ücretin iadesini talep edemeyecektir. Genel olarak cayma politikası, iade tutarı ve sair hususlar mobil uygulama marketlerinin ilgili hüküm ve koşullarına tabiidir. Ancak kampanyalı üyelik paketinden cayılmış olması halinde, kullanılan gün ücreti standart üyelik paketine göre hesap edilerek cayma bedeli belirlenir.

ÜYELİK PAKETLERİ

RELATE, aylık ve yıllık üyelik olmak üzere iki çeşit üyelik paketi sunmaktadır. Yıllık üyelik paketleri, RELATE tarafından belirlenen oranda aylık üyelik paketlerine indirim yapılması şeklinde ücretlendirilir. Yıllık üyelik paket ücreti tek seferde nakden ödenir. Aylık üyelik paketlerinin ödemesi aydan aya nakden yapılır ve kullanıcı üyelikten caymadığı müddetçe ücretlendirme ile üyelik işlemleri otomatik olarak yenilenir. Üyelik paket ücretlerinde değişiklik yapılacak olması halinde bu husus değişiklik tarihinden 30 gün önce kullanıcıya bildirilecektir. Tüm ödeme işlemleri kullanıcı tarafından tercih edilen mobil uygulama marketi üzerinden yapılmaktadır. Ödemelere ilişkin hiçbir veriye, ödeme onayı haricinde, RELATE tarafından erişim sağlanmamaktadır.

GERİ ÖDEME POLİTİKASI

Cayma Hakkının kullanılması ve geri ödemeye ilişkin başvuru mobil uygulama marketleri üzerinden bizzat kullanıcının kendisi tarafından yapılacaktır. Geri ödemeler ödemenin yapılmış olduğu mobil uygulama marketi tarafından yapılacak olup  RELATE iadeye ilişkin işlemler ve süresinden sorumlu değildir. İade işlemleri ilgili mobil uygulama marketinin hüküm ve koşullarına göre ilgili mobil market tarafından yerine getirilecektir. Kullanıcı, iadeye ilişkin olarak muhatabının ödemeyi yapmış olduğu mobil uygulama marketinin olduğunu ve yasal başvuruları da ancak bu mobil marketlere yöneltebileceğini peşinen kabul eder.    

SÖZLEŞMENİN FESHİ  

1. İşbu sözleşme kullanıcının RELATE mobil uygulamasına ve internet sitesine üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Kullanıcının üyelik süresinin ve/veya bedelini ödediği üyelik paketinin süresinin dolması, geçici veya kalıcı olarak üyeliğin durdurulması hallerinde sona erer.
2. RELATE, Kullanıcının işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe, hizmetlere ilişkin benzer kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve kullanıcılar fesih sebebiyle RELATE’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaklardır; a. Kullanıcıların herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, b. Kulanıcıların kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması, c. Kullanıcıların üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması, d. Kullanıcıların internet sitesine ya da mobil uygulamaya virüs bulaştırmak suretiyle, mobil uygulamayı ve/veya internet sitesini çalışmaz hale getirmeleri veya buna teşebbüs etmeleri.  

SON HÜKÜMLER  

1. RELATE doğrudan ödeme almaz. Üyelik paketlerine ilişkin ödemeler Apple Store, Google Play Store ve benzeri mobil uygulama marketleri üzerinden, RELATE’den bağımsız olarak yapılmaktadır. RELATE üçüncü parti kanalıyla yapılan işbu ödemelerin güvenliği hakkında sorumluluk kabul etmez.
2. Kullanıcının RELATE’e üyelik kaydı yapması kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme kullanıcının siteye ya da mobil uygulamaya üye olması anında akdedilmiş ve aynı anda yürürlüğe girmiştir.
3. RELATE tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda internet sitesinde ve mobil uygulama üzerinde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
4. Sözleşmenin herhangi bir kısmının geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu kısım geçerli yasaya uygun olarak yorumlanacak ve geri kalan kısımlar tam olarak yürürlükte kalacaktır. Anlaşmanın herhangi bir hükmünü uygulamamamız, bu tür bir hükümden veya bu hükmü uygulama hakkından feragat edildiği anlamına gelmez.
5. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.